‘Οροι και Κανόνες

Το Terzis travel συνεργάζεται με τουριστικές εταιρίες, με ειδικά on line προγράμματα και εξασφαλίζει στους πελάτες του τουριστικά προϊόντα.
Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του.
Κάθε τουριστική εταιρία που προσφέρει ένα προϊόν, ορίζει και τους όρους πώλησης του, οι οποίοι αναγράφονται επί των εισιτηρίων και των εντύπων πώλησης του προϊόντος.
Το Terzis travel θεωρεί όμως σκόπιμο να ενημερώσει τους πελάτες του για τα σημεία ιδιαίτερης προσοχής πριν από την αγορά τουριστικών προϊόντων όπως παρακάτω:

1. Ταξιδιωτικά έγγραφα- Υγειονομικές καλύψεις
Η σωστή αναγραφή στα ταξιδιωτικά έγγραφα των ονομάτων των ατόμων που ταξιδεύουν (σύμφωνα με τα διαβατήρια ή τις ταυτότητες), είναι βασική. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση ή να ζητήσει να πληρώσετε καινούριο εισιτήριο.
Ο ταξιδιώτης οφείλει να φροντίζει για τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, Visa κλπ) και για καλύψεις υγείας-ακύρωσης στα διάφορα ταξίδια του.
Συνιστάται στους ταξιδιώτες να ευρίσκονται στους καθορισμένους χώρους επιβίβασης, 90-120 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω σχολαστικών ελέγχων ο χρόνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Καθυστερημένη άφιξη, μπορεί να έχει σαν συνέπεια τη μη επιβίβαση στο μέσο μεταφοράς και την απώλεια ολοκλήρου ή μέρους του αντιτίμου του προϊόντος που έχετε αγοράσει. Καθυστερημένη άφιξη, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θεωρείται η παρουσίαση στον έλεγχο 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Ομοίως σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ο υπεύθυνος για την απώλεια ταξιδιώτης, θα επιβαρυνθεί τα έξοδα για την έκδοση νέου.
Οι αναγραφόμενες ώρες στα πάσης φύσεως ταξιδιωτικά έγγραφα είναι τοπικές για κάθε χώρα και δεν αποτελεί δικαιολογία η απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω άγνοιας του παραπάνω κανόνα.
Βλάβες υγείας κατά τις μεταφορές υπάγονται στις ασφαλιστικές καλύψεις του μέσου μεταφοράς.
Το Terzis travel δεν ευθύνεται για ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων. Ομοίως δεν ευθύνεται για δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και συνέπειες από εγκληματικές ή άλλες αξιόποινες πράξεις.
Πριν από κάθε ταξίδι συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) στο www.keel.org.gr ή το παγκόσμιο κέντρο στο www.who.int/en για τυχόν προληπτικά μέτρα υγείας.
Το Terzis Travel πάντως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προσφέρει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

2. Αποσκευές
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών ανά επιβάτη για τα αεροπορικά εισιτήρια αναγράφεται επί των εισιτηρίων.
Απώλεια αποσκευών κατά τις μεταφορές υπάγονται στις ασφαλιστικές καλύψεις του μέσου μεταφοράς οι δε αποζημιώσεις είναι γενικά μικρές. Συνιστάται αντικείμενα αξίας να τα φέρετε μαζί σας στις χειραποσκευές και όχι στις αποσκευές ή να προβαίνετε στην ασφάλιση τους με ασφαλιστικές εταιρίες. Οι διαστάσεις των χειραποσκευών στα αεροπορικά ταξίδια, κατά κανόνα, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53Χ26Χ23 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος) αντίστοιχα.
Αιχμηρά αντικείμενα, όπλα, εκρηκτικά και γενικά επικίνδυνα υλικά, υγρά και τρόφιμα σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στις αποσκευές ή τις χειραποσκευές. Για λεπτομερείς διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας ή με την εταιρία που θα ταξιδέψετε.

3. Καθυστερήσεις – ματαιώσεις δρομολογίων

Για υπερβολικές καθυστερήσεις, ματαιώσεις, άρνηση επιβίβασης για λειτουργικούς ή άλλους λόγους εκτός από λόγους ανωτέρας βίας, οι εταιρίες οφείλουν να αποζημιώνουν τους πελάτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Εκδρομές
Οι διοργανωτές εκδρομών 8 ημέρες πριν την αναχώρηση μπορούν να ακυρώσουν την εκδρομή για λόγους μη επαρκούς συμμετοχής ή ανωτέρας βίας επιστρέφοντας τα μέχρι τότε καταβληθέντα ποσά προκαταβολής, χωρίς άλλη αποζημίωση.
Οι διοργανωτές εκδρομών 24 – 48 ώρες πριν την αναχώρηση ενημερώνουν τους εκδρομείς για την οριστική ρύθμιση των τελικών λεπτομερειών ( ώρες πτήσεων ή αναχωρήσεων πλοίων, ξενοδοχεία, ώρες και σημεία συγκεντρώσεων κλπ).
Αλλαγές στα προγράμματα των οργανωμένων εκδρομών είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι. Αν αυτές είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση.
Τροποποιήσεις σε προγράμματα εκδρομών για την ασφάλεια των εκδρομέων ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για λειτουργικούς λόγω καθυστερήσεων κλπ ή απροβλέπτων δυσκολιών μπορεί να υπάρξουν κατά την εξέλιξη του ταξιδίου χωρίς συνέπειες για τους διοργανωτές.
Τα έξοδα παράτασης ενός ταξιδίου για λόγους ανωτέρα βίας ή από υπαιτιότητα των ταξιδιωτών βαρύνουν τον κάθε ταξιδιώτη.
Για προαιρετικές εκδρομές ή για αγορές που θα επιλέξει ο ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου του, ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο οποίος θα πρέπει να ελέγχει τι αγοράζει.

5. Ξενοδοχεία
Στα περισσότερα ανά τον κόσμο ξενοδοχεία, τα δωμάτια έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος.
Η παραλαβή των δωματίων γίνεται γύρω στις 14:00 εκτός αν το ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα για νωρίτερα και η παράδοση γύρω στις 12:00. Παράταση παραμονής στο δωμάτιο μετά την καθορισμένη ώρα εξόδου από αυτό, επισύρει κατά κανόνα οικονομική επιβάρυνση στον ταξιδιώτη η οποία καθορίζεται από το ξενοδοχείο.
Για απώλεια αντικειμένων στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλονται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν ή τον επισκέπτονται. Πολύτιμα αντικείμενα μπορεί να παραδίδονται στο ξενοδοχείο για φύλαξη με απόδειξη.
Οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων είναι προσβάσιμοι σε ενοίκους και μη του ξενοδοχείου και ως εκ τούτου η απώλεια σε αυτούς αντικειμένων, αποτελεί δική σας ευθύνη.
Ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητα του ταξιδιώτη, στα μέσα διαμονής βαρύνουν τον ίδιο τον ταξιδιώτη.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο ( μετά την 18:00 ώρα) και εφόσον δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση, το ξενοδοχείο μπορεί να διαθέσει το δωμάτιο σε άλλον πελάτη και να μην σας εξυπηρετήσει λόγω πληρότητας, παρόλο που έχετε πληρώσει. Σε αυτή την περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσόν που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις που δεν κάνατε χρήση από την εμφάνισή σας στο ξενοδοχείο και μετά.
Τα ξενοδοχεία οφείλουν να εξασφαλίζουν στέγη σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εφ’ όσον επιβεβαίωσαν κράτηση και για δικούς τους λόγους δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Υπενθυμίζουμε ότι πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο θα πρέπει να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λ.π).

6. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
Το σύνολο σχεδόν των εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων θέτουν σαν προϋπόθεση ο ενοικιαστής οδηγός να είναι κάτοχος Ευρωπαϊκού ή διεθνούς διπλώματος οδήγησης ενός τουλάχιστον έτους, και να έχει ηλικία από 21 ή για μεγάλα αυτοκίνητα από 25 ετών και άνω. Να είναι επίσης ο οδηγός κάτοχος πιστωτικής κάρτας για λόγους εγγύησης.
Στις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων δεν περιλαμβάνεται το κόστος της βενζίνης, το οποίο καταβάλει ο ενοικιαστής και τυχόν πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις.
Ο ενοικιαστής ενός αυτοκινήτου θα πρέπει να προσέχει τις ασφαλιστικές καλύψεις που έχει το αυτοκίνητο και να προσθέτει αυτές που θεωρεί απαραίτητες, άλλως ο οδηγός ευθύνεται για αποκατάσταση ζημιών σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής.

7. Κρουαζιέρες
Στο κόστος της κρουαζιέρας περιλαμβάνονται κατά κανόνα διαμονή διασκέδαση επί του πλοίου και διατροφή. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των εκδρομών σε κάθε λιμάνι προσέγγισης, οι οποίες ρυθμίζονται επί του πλοίου, τα ποτά και τα φιλοδωρήματα.
Σε πολλά κρουαζιερόπλοια δεν γίνονται συναλλαγές επί του πλοίου με μετρητά αλλά μόνο με πιστωτική κάρτα, για τούτο καλό θα είναι να παίρνετε πάντα μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα.
Η επιβίβαση στο πλοίο πραγματοποιείται 2 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο ανάλογα με την κρουαζιέρα είναι απαραίτητα για την επιβίβασή σας στο κρουαζιερόπλοιο.

8. Προκαταβολές
Προκαταβολή είναι αποζημίωση που δεν επιστρέφεται αν η παραγγελία ενός τουριστικού προϊόντος ματαιωθεί με υπαιτιότητα του ταξιδιώτη ή δεν εξοφληθεί στους προβλεπόμενους χρόνους.

9. Ακυρώσεις
Κάθε τουριστική παροχή έχει τους δικούς της όρους ακύρωσης και ανάλογα με το χρόνο ακύρωσης καθορίζονται τα ποσά που επιβάλλονται σαν ακυρωτικά προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ζημίες. Για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων τόσο για τους πελάτες όσο και για το Terzis travel θα πρέπει πριν από κάθε κράτηση να γίνονται πλήρως κατανοητές οι συνέπειες της ακύρωσης. Συνιστάται ταυτόχρονα με την κράτηση ή την έκδοση των εισιτηρίων να κάνετε ταξιδιωτική ασφάλιση υγείας ή ακύρωσης ταξιδίου.

10. Παράπονα
Σε περίπτωση εύλογου προβλήματος σε οποιοδήποτε ταξίδι ο ταξιδιώτης πρέπει αμέσως να ενημερώνει το Terzis travel ή τον αντιπρόσωπό του για άμεση παρέμβαση προς αποκατάσταση του προβλήματος.
Αν παρόλα αυτά, για διάφορους λόγους δεν ικανοποιηθεί το πρόβλημα του ταξιδιώτη, θα πρέπει εντός 7 ημερών μετά την επάνοδο από το ταξίδι να ζητήσει γραπτώς τις όποιες οικονομικές απαιτήσεις του από ζημία που υπέστη από τις παραλείψεις του Terzis travel ή των συνεργατών του.
Ανεξάρτητα πάντως από την ικανοποιητική ή μη επίλυση του προβλήματος που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια του ταξιδίου σας, συνιστάται η διατήρηση της καλής διάθεσης και με την επάνοδό σας καλοπροαίρετα θα αντιμετωπισθούν οι όποιες οικονομικές ζημίες προέκυψαν για εσάς από τυχόν παραλείψεις.

11. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την τουριστική παροχή που προμηθευτήκατε από το Terzis Travel με ή χωρίς οικονομικές επιπτώσεις ανάλογα με το χρόνο ακύρωσης και τους όρους που καθορίζει ο προμηθευτής από τον οποίο το Terzis Travel προμηθεύεται το κάθε προϊόν.

12. Επίλυση διαφορών – εφαρμοστέο δίκαιο
Το σύνολο των όρων διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου και αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα δικαστήρια της Κορίνθου στην Ελλάδα.